Menü Bezárás

TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00041 – BÖLCSÖDE FEJLESZTÉS

Kedvezményezett neve: Farád Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9321 Farád, Fő út 21.

Pályázati konstrukció: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Projekt címe: Mini bölcsőde bővítése Farád településen

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00041

Elnyert támogatás: 61 141 093,-Ft.

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

A farádi gyermekeket ellátó intézményrendszer folyamatos fejlesztése, üzemeltetése azon alapelvre épül, amely szerint lehetővé kell tenni, hogy a gyermekeket nevelő szülők egyszerre választhassák a családot és a munkavállalást.

Az elmúlt években sikerült az ellátórendszer több intézményét felújítani, korszerűsíteni. Az óvoda rendbehozatala után a 2018-as Bölcsődei fejlesztési program keretében a farádi önkormányzat egy üres, elhanyagolt állapotban lévő, a településközponthoz közeli családi házat vásárolt meg a község főutcáján. Átalakítottuk, felújítottuk, korszerűsítettük és 7 bölcsődei helyet hoztunk létre, mely azonnal betelt, és azonnali lakossági igény jelentkezett a bővítésre. Szerencsére a lélekszám emelkedik, egyre több a kisgyerek és a családok, az édesanyák számára nagy lehetőség, ha a kicsik felügyeletét az önkormányzat biztosítani tudja. Farád település egyre vonzóbb, élhetőbb településsé válik, ugyanakkor a bölcsődei ellátás további bővítése megkérdőjelezhetetlen lakossági elvárás. A jelenlegi várakozólista 8 főre terjed.

A helyi lakosság részéről alapvető igényként merült fel, hogy bővítsük az ellátásban részesíthető gyermekek számát, így a meglévő adottságok és lehetőségek, a jelentkező társadalmi igények, valamint a későbbi gazdaságos üzemeltetési körülmények figyelembe vételével önkormányzatunk azt a célt tűzte ki, hogy egy korszerű, magas színvonalú egycsoportos, 7 kisgyermek napközbeni ellátására, nevelésére alkalmas, bővítést határozzunk el. A tervezett csoportszoba bővítés a hatályos jogszabályok alapján újabb hét (különleges esetben 8 fő) gyermek napközbeni ellátását teszi lehetővé. A csoportszobához megfelelő méretű átadó, vizesblokk és öltöző kialakítását tervezzük, valamint az udvari kiszolgáló helyiségeket szeretnénk megépíteni. A tervezett kialakítás révén az épületben az egycsoportos mini bölcsődében nevelhető, gondozható gyermekek számára vonatkozó előírásokat tartalmazó 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és MSZE 24210-1:2012 építészeti szabványban által előírt összes feltétel teljesül, valamint a szükséges funkcionális helyiségek kialakításra kerülnek így.

A minibölcsőde akadálymentesen kerül kialakításra az esélyegyenlőség elvének megfelelően. Az udvaron korszerű játszóudvar létesül: mozgásfejlesztő eszközökkel, játékokkal. A pályázat keretében tervezünk eszközbeszerzést is, melyek a minibölcsőde udvarának kialakításához, a csoportszobához, új épületben kialakítandó új funkciójú helyiségekhez, irodához szükségesek. Az új csoportszoba megépítésével, 7 új bölcsődei férőhely létrehozásával Farádon lehetőség nyílik a társadalmi igény kielégítésére, ezáltal pedig kibővül a szülők foglalkoztathatóságának lehetősége, mellyel közvetett gazdaságélénkítés is megvalósul.