Menü Bezárás

Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda, Mini Bölcsőde, Konyha

A költségvetési szerv neve: Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda, Mini Bölcsőde, Konyha
Az intézmény székhelye: 9321 Farád, Fenyőfa u. 5.
Tagintézménye: 9324 Bogyoszló Fő u. 36.
OM azonosítója: OM.201635


Alapító szerv neve és címe:
Farád Község Önkormányzata 9321 Farád, Fő utca 21.
Bogyoszló Község Önkormányzata 9324 Bogyoszló, Fő u. 23.


A fenntartó szerv neve és címe:
Farád Község Önkormányzata 9321 Farád, Fő u. 21.
Bogyoszló Község Önkormányzata 9324 Bogyoszló, Fő u. 23.
Potyond Község Önkormányzata 9324 Potyond, Szabadság u. 15.
Sopronnémeti Község Önkormányzata 9325 Sopronnémeti, Petőfi u. 22.

Az irányító szerv neve és címe:
Farádi Óvodai Társulás Társulási Tanácsa 9321 Farád, Fő u. 21.
Az intézmény jogállása:
Jogi személyként működő, helyi önkormányzat költségvetési szerve
Az intézmény besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. A vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat Farád-Sopronnémeti Körjegyzőség hivatala látja el.Az intézmény költségvetése Farád Község Önkormányzat költségvetésében szerepel.
Az óvoda: a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény

Az intézmény működési köre:
Farád, Bogyoszló, Potyond, Sopronnémeti községek közigazgatási területe.