Menü Bezárás

TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00041 – BÖLCSÖDE FEJLESZTÉS

Kedvezményezett neve: Farád Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9321 Farád, Fő út 21.
Pályázati konstrukció: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
Projekt címe Mini bölcsőde bővítése Farád településen
Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00041
Elnyert támogatás: 61 141 093,-Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: ERFA
A projekt fizikai befejezése: 2023.09.30.
Projekt célja és tartalma:
A farádi gyermekeket ellátó intézményrendszer folyamatos fejlesztése, üzemeltetése azon alapelvre
épül, amely szerint lehetővé kell tenni, hogy a gyermekeket nevelő szülők egyszerre választhassák a
családot és a munkavállalást. Az elmúlt években sikerült az ellátórendszer több intézményét
felújítani, korszerűsíteni. Az óvoda rendbehozatala után a 2018-as Bölcsődei fejlesztési program
keretében a farádi önkormányzat egy üres, elhanyagolt állapotban lévő, a településközponthoz közeli
családi házat vásárolt meg a község főutcáján. Átalakítottuk, felújítottuk, korszerűsítettük és 7
bölcsődei helyet hoztunk létre, mely azonnal betelt, és azonnali lakossági igény jelentkezett a
bővítésre. Szerencsére a lélekszám emelkedik, egyre több a kisgyerek és a családok, az édesanyák
számára nagy lehetőség, ha a kicsik felügyeletét az önkormányzat biztosítani tudja. Farád település
egyre vonzóbb, élhetőbb településsé válik, ugyanakkor a bölcsődei ellátás további bővítése
megkérdőjelezhetetlen lakossági elvárás. A jelenlegi várakozólista 8 főre terjed. A helyi lakosság
részéről alapvető igényként merült fel, hogy bővítsük az ellátásban részesíthető gyermekek számát,
így a meglévő adottságok és lehetőségek, a jelentkező társadalmi igények, valamint a későbbi
gazdaságos üzemeltetési körülmények figyelembe vételével önkormányzatunk azt a célt tűzte ki,
hogy egy korszerű, magas színvonalú egycsoportos, 7 kisgyermek napközbeni ellátására, nevelésére
alkalmas, bővítést határozzunk el. A tervezett csoportszoba bővítés a hatályos jogszabályok alapján
újabb hét (különleges esetben 8 fő) gyermek napközbeni ellátását teszi lehetővé. A csoportszobához
megfelelő méretű átadó, vizesblokk és öltöző kialakítását tervezzük, valamint az udvari kiszolgáló
helyiségeket szeretnénk megépíteni. A tervezett kialakítás révén az épületben az egycsoportos mini

bölcsődében nevelhető, gondozható gyermekek számára vonatkozó előírásokat tartalmazó 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet és MSZE 24210-1:2012 építészeti szabványban által előírt összes feltétel
teljesül, valamint a szükséges funkcionális helyiségek kialakításra kerülnek így. A minibölcsőde
akadálymentesen kerül kialakításra az esélyegyenlőség elvének megfelelően. Az udvaron korszerű
játszóudvar létesül: mozgásfejlesztő eszközökkel, játékokkal. A pályázat keretében tervezünk
eszközbeszerzést is, melyek a minibölcsőde udvarának kialakításához, a csoportszobához, új
épületben kialakítandó új funkciójú helyiségekhez, irodához szükségesek. Az új csoportszoba
megépítésével, 7 új bölcsődei férőhely létrehozásával Farádon lehetőség nyílik a társadalmi igény
kielégítésére, ezáltal pedig kibővül a szülők foglalkoztathatóságának lehetősége, mellyel közvetett
gazdaságélénkítés is megvalósul.

50%-os készültség:
A kivitelezés elérte az 50%-os készültséget 2022.08.02.-2022.12.14. 2023.01.17. közötti időszakban.

Az alábbi munkák készültek el:

Lépcső bontások, épület kitűzése, alapásás, betonvasak elhelyezése, sávalap betonozása, lábazati falazóelem elhelyezése, kavicsfeltöltés készítése, tömörítés, síklemez betonozása, vízszigetelés készítése, főfalak falazása, áthidalók elhelyezése, szennyvízrákötés elkészítése, villámvédelem kialakítása, állványozás, koszorú készítése, fafödém gerendák elhelyezése, válaszfalak falazása, törmelék elszállítás, tetőszerkezet készítése, bádogozás, villamos védőcsövek elhelyezése, belső vakolás

100%-os készültség:

A kivitelezés elérte az 100%-os készültséget 2023.01.18.- 2023.04.24. közötti időszakban.
Az alábbi munkák készültek el:
belső festő előkészítő munkák, külső és belső nyílászárók elhelyezése, homlokzati hőszigetelés, belső
festőmunkák, burkolási munkák, napelemek elhelyezése, gépészeti-és villamos szervények
elhelyezése

A projekt sikeresen lezárult, a kivitelező szerződésszerűen teljesített, a műszaki ellenőr végigkövette
a beruházást, a bölcsődei szakértői tevékenység is megvalósult. A Mini Bölcsőde megépítésével
lehetőség nyílt a társadalmi igény kielégítésére, a bölcsődei ellátás igénybevételére, ezáltal pedig
kibővült a szülők foglalkoztathatóságának lehetősége, mellyel közvetett gazdaságélénkítés is
megvalósul. Az új intézmény biztosítja a bölcsőde zavartalan működését, és szavatolja a
kisgyermekek gondtalan játéka mellett az egészséges testi és lelki fejlődésüket is.