TÁJÉKOZTATÁS

 

Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) végrehajtásával kapcsolatban:

 

A Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab, a jelen tájékoztató mellékelte szerinti igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. (háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

 

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.  Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

 

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásában részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

 

A Korm. határozat alapján a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

 

Papír alapú igénybejelentő nyilatkozat, valamint a hozzátartozó adatkezelési tájékoztató munkaidőben az alábbi hivatali címeken igényelhető:

 

  • Farád, Fő utca 21.
  • Acsalag, Fő utca 75.
  • Sopronnémeti, Petőfi utca 20.

 

A kitöltött és aláírt igénybejelentő nyilatkozatokat legkésőbb 2018. október 15-én munkaidő végéig lehet visszajuttatni a fenti címekre akár személyesen akár postai úton (postai úton a megadott határidőre meg kell érkeznie a küldeménynek).

 

 

Farád, 2018. 08. 22.

 

 

                                                                                                                                              Pálfi Zoltánné s.k.

                                                                                                                                                             jegyző

Dokumentumok:
Download this file (Nyilatkozat téli rezsicsökkentéshez (3).pdf)Nyilatkozat135 kB2018-11-20 19:57
Go to top